1. Per 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos, Pirkėjas gali grąžinti prekes, kurias įsigijo www.dagas.lt, ir susigrąžinti sumokėtus pinigus arba prekė gali būti keičiama į kitą.
 2. Jeigu Pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė, Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš Pardavėjo reikalauti:
  1. Pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke.
  2. Atitinkamai sumažinti prekės kainą.
  3. Per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus.
  4. Susitarus iš anksto, atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, kai trūkumus pašalino pats Pirkėjas ar trečiųjų asmenų padedamas.
  5. Grąžinti prekę ir atgauti už ją sumokėtus pinigus.