+370 37 311904 / info@dagas.lt / Shop
×
Call us for any questions!

+370 37 311904

Advices

 Rekomendacijos automobilio elektros įrangos eksploatacijai

 1. Elektros instaliacija automobilyje privalo būti tvarkinga, nuolat prižiūrima. Elektros laidai privalo būti automobilio gamintojo numatytoje vietoje, tinkamai pritvirtinti ir švarūs: be dulkių, purvo, tepalų ar techninių skysčių apnašo. Laidų antgaliai ir jungtys taip pat privalo būti švarūs, tinkamai prijungti ir galintys užtikrinti puikų sujungimų kontaktą.
 2. Akumuliatorių baterija privalo būti techniškai tvarkinga. Tai reiškia, kad akumuliatorius parinktas pagal automobilio gamintojo nustatytus reikalavimus. Tikėtina, kad akumuliatorių baterijos gamintojas nurodys tą patį pasirinkimą. Pagrindinės akumuliatoriaus charakteristikos yra šios: akumuliatoriaus įtampa, akumuliatoriaus talpa, akumuliatoriaus momentinės srovės dydis, akumuliatorių baterijos gabaritai.
 3. Akumuliatorius privalo būti pilnai įkrautas. Tikrinama akumuliatoriaus baterijų elektrolito tankis aerometriniu matuokliu arba elektroniniu – optiniu matuokliu. Pilnai įkrautos akumuliatorių baterijos elektrolito tankis Lietuvos klimatinėmis sąlygomis privalo būti 1.27 ± 0.01 g/cm3, prie +20° C aplinkos temperatūros. Esant kitai temperatūrai elektrolito tankiui nustatyti reikia pasinaudoti koregavimo koeficientais. Elektrolito lygis turi būti 10 – 15mm virš separatoriaus. Kai trūksta elektrolito, jo lygį papildyti galima pilant distiliuotą vandenį.
 4. Pilnai įkrauto akumuliatoriaus įtampa prie aplinkos temperatūros +20° C privalo būti 12.5V.
 5. Akumuliatorius automobilyje turi būti švarus ir sausas, patikimai pritvirtintas automobilyje jam skirtoje vietoje. Akumuliatoriaus gnybtams ir jų prijungimui prie automobilio elektros įrangos turi būti skiriamas ypatingas dėmesys. Sujungimai turi būti švarūs, patikimi, jei reikia sutepti plonu techninio vazelino arba panašių savybių tepalu.
 6. Jungiamieji laidai prie akumuliatoriaus gnybtų turi būti reikiamo skerspjūvio ploto, švarūs, nepažeisti mechaniškai ir techniškai tvarkingi.
 7. Draudžiama tikrinti akumuliatoriaus galią tiesiogiai sujungiant akumuliatoriaus gnybtus.
 8. Iškrautą akumuliatorių reikia nedelsiant įkrauti, nes kitaip net įkrovus stacionariu įkrovikliu baterija neįgaus buvusio pajėgumo. Esant minusinei temperatūrai elektrolitas gali užšalti, o tai akumuliatorių sugadins nepataisomai.
 9. Jei akumuliatorius eksploatuojamas sunkiomis sąlygomis, tai yra dažniausiai važinėjant tik po miestą, nuolat naudojant žibintus, naudojant papildomą elektros įrangą (dažnai nenumatytą automobilio gamintojo) būtina dažniau kontroliuoti akumuliatoriaus būklę, elektrolito lygį, tankį ir jei reikia – įkrauti akumuliatorių naudojat išorinį-stacionarinį įkroviklį.
 10. Kartą per mėnesį reikėtų patikrinti elektrolito tankį. Jei tankis yra žemiau 1.21 g/cm3 būtina įkrauti akumuliatorių. Elektrolito tankis po automobilio eksploatacijos arba įkrovimo gali būti tikrinamas tik praėjus ne mažiau kaip 8 valandoms.
 11. Įkraunant akumuliatorių reikia išsukti baterijų ventiliacinių angų kamščius arba kitaip įsitikinti, kad kiekvienos atskiros baterijos ventiliacijos angos ir kanalai neužkimšti, tai yra pralaidūs įkrovimo metu gausiai išsiskiriančioms vandenilio dujoms. Šių dujų mišinys su ore esančiu deguonimi yra labai pavojingas ir gali sukelti sprogimą, todėl būtina vengti bet kokių atviros ugnies šaltinių akumuliatoriaus įkrovimo metu ar po ilgesnio važiavimo.
 12. Pradėti įkrovimą rekomenduojama dešimt kartų mažesne srove nei akumuliatoriaus talpa (pvz. 60Ah talpos akumuliatoriaus įkrovimo srovė turėtų būti 6A. Įkrovimo metu aplinkos temperatūra (ir akumuliatoriaus) rekomenduojama ne žemesnė kaip 10° C. Stipriai iškrautą akumuliatorių tenka krauti apie 24 valandas. Akumuliatorius laikomas pilnai įkrautu kai dvi paskutines įkrovimo valandas pasiekti kontroliniai parametrai elektrolito tankis 1.27 ± 0.01 g/ cm3 ir akumuliatoriaus gnybtų įtampa apie 13.5V – 14.0V nesikeičia.

 

Generatoriaus eksploatacijos taisyklės

 1. Tik tvarkingas ir gerai veikiantis automobilio generatorius nekels Jums rūpesčių ir užtikrins patikimą automobilio elektros ir elektronikos sistemų darbą.
 2. Akumuliatorių baterija privalo būti techniškai tvarkinga: reikiamos talpos ir pilnai įkrauta.
 3. Generatoriaus eksploatacinės sąlygos turi atitikti techninius reikalavimus nurodytus automobilio gamintojo: generatoriaus pavaros dirželis turi būti reikiamo modelio ir tinkamai įtemptas. Privalo būti gamintojo numatytos purvo apsaugos, apsaugančios agregatą nuo kelio purvo bei kitokių nešvarumų (alyvos, hidro skysčių, antifrizo) patekimo į agregato vidų.
 4. Neleistina eksploatuoti generatoriaus esant jo gedimui pvz. sklinda pašaliniai garsai, pulsuoja automobilio šviesos ir panašiems veiksniams.
 5. Negalima atjungti akumuliatoriaus veikiant automobilio varikliui, nes gali perdegti diodų tiltelis.
 6. Negalima vykdyti pagalbinio kito automobilio variklio paleidimo, net tam skirtais laidais esant paleistam t.y. veikiančiam savo automobilio varikliui, nes gali perdegti generatoriaus diodų tiltelis.
 7. Neleistina eksploatuoti generatoriaus, sugedus kitiems mechanizmams, montuojamiems ant generatoriaus rotoriaus ašies: siurbliams, skriemuliams-movoms ir panašiems mechanizmams.

 

Starterio eksploatacijos taisyklės

 1. Tik tvarkingas ir gerai veikiantis automobilio starteris nekels jums rūpesčių paleidžiant automobilio variklį net šaltą žiemą. Kiti automobilio agregatai ir sistemos privalo veikti taip pat nepriekaištingai.
 2. Akumuliatorių baterija privalo būti techniškai tvarkinga: reikiamos talpos ir pilnai įkrauta.
 3. Starterio eksploatacinės sąlygos turi atitikti automobilio gamintojo techninius reikalavimus: starteris turi būti pilnai pritvirtintas visais numatytais tvirtinimo elementais, turi būti gamintojo numatytos apsaugos, apsaugančios agregatą nuo purvo, alyvos, hidro skysčių, antifrizo patekimo ant agregato ar net į jo vidų.
 4. Variklio techniniai parametrai: kompresija, uždegimo paskubos kampas, uždegimo žvakių būklė benzininiuose varikliuose ir kaitinimo žvakių būklė dyzeliniuose varikliuose, variklinės alyvos klampa ir kt., turi atitikti automobilio gamintojo techninius reikalavimus.
 5. Starterio įjungimų skaičius negali būti begalinis. Jeigu automobilio variklis pasileidžia sunkiai arba visai nepasileidžia, starterio įjungimo variklio paleidimui ribinis kiekis 3 kartai po 5 -10 sekundžių su 1 minutės pertraukomis tarp bandymų. Jei starteris suveikė bet variklis nepasileido, vadinasi variklio nepasileidimo priežastis yra variklio gedimas (esant normalios klimatinės sąlygoms, ne žiemos ekstremalioms sąlygoms).
 6. Konstruktyviai atskira nuo starterio atraminė starterio inkaro įvorė turi būti standartinė, savo vietoje, tinkamai patepta, techniškai tvarkinga.

 

Navigation